2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został  ustanowiony w 2008 r. a jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. W wielu miastach poprzez instytucje pomocowe, szkoły, stowarzyszenia i fundacje realizowane są akcje edukacyjne i informacyjne związane ze spektrum autyzmu np. budynki podświetla się na niebiesko, organizuje marsze, hppeningii z niebieskimi balonami, elementami odzieży, dekoracji i transparentów w kolorze niebieskim.

W Jarocinie 4 kwietnia br. z inicjatywy Zespołu Szkół Specjalnych już po raz kolejny odbył się MARDZ dla AUTYZMU. Celem akcji jak co roku  było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie wzięli udział w przemarszu ulicami miasta, mając ubrane własnoręcznie wykonane, podczas zajęć terapeutycznych, – niebieskie chusty.

Organizowanie oraz udział w podobnych zgromadzeniach  przyczynia się  do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.