O nas

Celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej.
Głównym celem Stowarzyszenia jest:
a) pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) udzielenie wsparcia rodzinom i opiekunom osób marginalizowanych,
c) szeroko pojęta pomoc społeczna,
d) prowadzenie działalności w obszarze pomocy społecznej na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną,
e) rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i poradnictwa specjalistycznego,
f) prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, w szczególności obrona praw grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć i bezrobocie.