2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Nasza inicjatywa:
W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu, wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.