CIEKAWA WIELKOPOLSKA – WOLSZTYN i okolice

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie kontynuując poznawanie ciekawych miejsc w Wielkopolsce – zawitali do Rakoniewic i Wolsztyna.
W Rakoniewicach zapoznali się z historią i teraźniejszością pożarnictwa. Oglądając stare wozy strażackie, mieli okazję przymierzyć hełm, rozkręcić syrenę alarmową, a nawet zasiąść w wozie gaśniczym.
W Wolsztynie zwiedzili słynną parowozownię i muzeum poświęcone historii kolei. Następnie w Skansenie Budownictwa Ludowego zwiedzali dawne wiejskie chaty, poznali działanie wiatraka koźlaka, mogli pogłaskać oswojone owce. Każdy uczestnik, w ramach warsztatu muzealnego, miał okazję samodzielnie wykonać z gliny naczynie na kole garncarskim.
Całodzienne atrakcje zakończyło integracyjne ognisko z kiełbaskami.
Wrażenia z wyjazdu pozostaną w sercach, a na pamiątkę w ŚDS są fotografie, okolicznościowe znaczki i magnes na lodówce w pracowni kulinarnej.