ŚDS dawniej i dziś

Historia:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie powstał 16 października 1995r. w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

Początki działalności to dwie sale w Domu Dziennego Pobytu w Jarocinie i praca terapeutyczna z dziećmi. Następnie od roku 1998 zwiększenie ilości sal i realizowanie terapii już z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Domu Katolickim (ul. Kościuszki w Jarocinie). Od roku 2006 do 2019 uczestnicy korzystali z pomieszczeń terapeutycznych w budynku pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w windę Centrum Socjalnym im. Jana Pawła II przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. Od września  2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie jest prowadzony przez organizacje pozarządową – Jarocińskie Stowarzyszenie ,,Pomost” i od grudnia 2019r. ma swą siedzibę przy ul. Zacisznej 6 w Jarocinie.

Teraźniejszość:

Dom jest czynny przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Zajęcia realizowane są w bogato wyposażonych salach terapii.

Obecnie Dom posiada 25 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.