ŚDS działalność

Informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarocinie jest ośrodkiem wsparcia, który pomaga osobom przewlekle psychicznie chorym oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną w adaptacji do zmian, jakie niesie schorzenie oraz w adaptacji do życia w środowisku.

Działania Domu nakierowane są na podnoszenie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu ma na celu przeciwdziałać marginalizacji społecznej uczestników, którzy maja szansę w komfortowych warunkach rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, maja możliwość przećwiczyć pewne sytuacje, aby móc uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym, spróbować dokonywać własnych nawet małych wyborów życiowych. Ważnym punktem rehabilitacji społecznej Uczestników Domu jest próba/przygotowanie do zatrudnienia i powrót na rynek pracy.

Powyższe działania realizowane są poprzez kanon treningów umiejętności społecznych, przeprowadzany w kilku pracowniach przez kadrę wykwalifikowaną w zakresie pedagogiki, terapii zajęciowej, psychologii, fizjoterapii oraz poprzez cotygodniowe konsultacje i spotkania z lekarzem psychiatrą.

Działania terapeutyczne w Domu

Działania terapeutyczne realizuje się:              

 – podczas treningu kulinarnego – podczas, którego uczestnicy uczą się przygotowywać proste posiłki, które będą mogli przyrządzić samodzielnie w warunkach domowych, gdzie kształtuje się w uczestnikach estetykę podawania do stołu i kulturalnego spożywania posiłków,  przypomina o zasadzie częstego mycia rąk, wykonuje zdrowe II śniadania (kanapki, tosty, zapiekanki, zupy i napoje mleczne), w formie instruktażu wykonuje kompoty, zupy, sałatki, mając na uwadze tradycje narodowe i regionalne – wypieka rogaliki drożdżowe i przyrządza tradycyjne dania świąteczne, samodzielnie przygotowuje poczęstunek (desery, wypieka ciastka, budynie i galaretki) na wspólnie obchodzone urodziny, imieniny, zabawy taneczne czy biesiady.

w treningach porządkowych – na terenie Domu i w pobliżu budynku  uczestnicy uczulani są na estetykę otoczenia, porządek w miejscu pracy, porządek w szafkach, szufladach, czystość piekarnika, kuchenki; jednocześnie w teorii uczestnicy zapoznają się z środkami chemii gospodarczej do różnych nawierzchni, każdy z uczestników (samodzielni bądź z pomocnikiem) wykonuje dyżur w aneksie kuchennym – zmywając naczynia, pojemniki gastronomiczne, blaty kuchenne itp., w różnych porach roku wykonywane sa czynności porządkowe na zewnątrz Domu (zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie).                        

– w treningach umiejętności praktycznych – podczas których wdraża się uczestników do prac technicznych, drobnych napraw, uczy wymiany żarówki, baterii, przestawienia zegara, zachęca do wymiany/oddawania odzieży używanej w ramach społeczności śds, uczy zasady segregowania śmieci i zbierania nakrętek, analizuje ulotki reklamowe i promocyjne ucząc w ramach instruktaży  oszczędności, szacowania kosztów zakupów, konstruowania listy zakupów (elementy treningu budżetowego). Uczestnicy nabywają umiejętności ogrodniczych w asyście terapeuty przygotowując sadzonki kwiatów doniczkowych, przesadzając rośliny, sadząc cebulki, co tydzień podlewając kwiaty, dbając o tuje wokół budynku Domu.

– podczas treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, podczas którego kształtuje się  w uczestnikach postawę racjonalnego i czynnego spędzania czasu wolnego. Realizuje się terapię zajęciową – prace plastyczne w różnych technikach, bukieciarstwo, wykonywanie biżuterii ze sznurka, zajęcia krawieckie, wykonawstwo kartek okolicznościowych, zaproszeń, ozdób, ważne miejsce zajmuje nauka i technika oryginalnego  pakowania prezentów, domowy wyrób mydeł i świec, fotografowanie przyrody. Oprócz wykonywania rękodzieła uczestnicy wdrażani są do korzystania w czasie wolnym z czytelnictwa (zajęcia z biblioterapii), korzystania z muzyki (zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne), korzystania  z oferty kulturalnej Jarocina (czytanie informacji w prasie, na słupach i w gablotach), wdrażanie do korzystania z gier logicznych, karcianych, rozrywek umysłowych, rozgrywek w gry planszowe.

dbałość o zdrowie fizyczne uczestników opiera się  o: zajęcia z zakresu treningu nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, promocji zdrowia, rekreacji – w formie spacerów, wizyt na pływalni, kręgielni; szeroko pojętej terapii/rehabilitacji ruchowej – zarówno indywidualnej, jak  i grupowej – wykonywanej w formie codziennej gimnastyki porannej przy muzyce, ćwiczeń na przyrządach w sali rehabilitacyjnej oraz podczas spacerów; na siłowniach zewnętrznych położonych na osiedlach Jarocina.

– sfera psychiczna zaopatrzona jest podczas zajęć z psychologiem, podczas treningu lekowego, spotkań i konsultacji z  lekarzem psychiatrą. Każdy z uczestników może skorzystać z relaksu przy muzyce i  fototerapii lampą antydepresyjną w sali wyciszeni. Na uwagę zasługuje tez terapeutyczne działanie wizualizacji wyświetlanych na ścianach i integracja przy pomocy kolumn wodno–świetlnych.

realizuje się zajęcia z zakresu przygotowania do podjęcia zatrudnienia np. analizuje zatrudnienie sezonowe, socjalne, stanowiska pracy pod katem możliwości osób niepełnosprawnych, realizuje treningi z zakresu obsługi urządzeń biurowych oraz komputera.   

Ważnym elementem oferty terapeutycznej jest INTEGRACJA ze społecznością lokalną w formie: wyjść do kina, kawiarni, biblioteki, na spacery do parku, organizacji wystaw wytworów artystycznych,  wyjazdów integracyjnych i wycieczek krajoznawczych.